Một số thuộc tính định dạng cho Text

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Nếu bạn muốn một thẻ nào đó luôn luôn hiển thị in hoa hoặc luôn luôn hiển thị in thường mặc dù ta nhập vào là hoa hay thường thì sử dụng thuộc tính text-transform.

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Một số thuộc tính định dạng cho Text

CSS cung cấp cho chúng ta một số thuộc tính định dạng text như màu sắc, hiển thị chữ in hoa hoặc in thường, vị trí hiển thị, … Những thuộc tính này khá hay và rất quan trọng vì nó quyết định tính thẩm mỹ cho các dòng chữ trong website.

Trong bài chúng ta tìm hiểu một số thuộc tính định dạng cho text như sau:

color
text-decoration
text-transform
text-align
text-indent
Còn khá nhiều nhưng mình không trình bày ở đây.

1. Chon màu cho chữ với color

Ta sử dụng thuộc tính color để gán màu sắc cho chữ.

Trong CSS thì ta sử dụng 3 cách biểu diễn color như sau:

HEX: có định dạng #ma_mau
RGB: có định dạng rgb(xxx,yyy,zzz)
Tên màu: ví dụ red, blue
Ví dụ: Thiết lập màu cho hai class color-red, color-blue và color-pink1

.color-red{
color: red;
}

.color-blue{
color: blue;
}
.color-pink{
color:#d624d0
}
2. Thiết lập chữ in hoa và in thường

Nếu bạn muốn một thẻ nào đó luôn luôn hiển thị in hoa hoặc luôn luôn hiển thị in thường mặc dù ta nhập vào là hoa hay thường thì sử dụng thuộc tính text-transform với các thuộc tính:

uppercase: chuyển đổi in hoa
lowercase: chuyển đổi in thường
none: không chuyển đổi gì cả (mặc định)
Ví dụ: Dùng CSS chuyển in hoa và in thường2

.upper{
text-transform: uppercase;
}

.lower{
text-transform: lowercase;
}
Có thể bạn quan tâm:

Selector là gì?
CSS background
3. Thiết lập vị trí của text (giữa, trái, phải)

Nếu bạn muốn đoạn text hiển thị ở gữa màn hình hoặc bên trái, bên phải thì sử dụng thuộc tính text-align với các giá trị:

center : hiển thị ngay giữa
left: hiển thị bên trái
right: hiển thị bên phải
justify : hiển thị canh đều so với lề phải và lề trái
Ví dụ: Sử dụng text-align để xác định vị trí hiển thị của chữ3

.show-center{
text-align: center;
}
.show-left{
text-align: left;
}
.show-right{
text-align: right;
}
.show-justify{
text-align: justify;
}
4. Thiết lập gạch chân cho chữ

Để gạch chân cho chữ thì bạn sử dụng thuộc tính text-decoration với giá trị:

underline: gạch chân
none: bỏ gạch chân
Ví dụ: Cho gạch chân chữ trong thẻ div có class=”gach-chan”4

.gach-chan{
text-decoration: underline;
text-decoration-color: #28a4c9;
}
5. Xác định vị trí hiển thị chữ với text-indent

Nếu bạn muốn chữ hiển thị ở một vị trí nào đó tính từ góc trái trên cùng (tính theo pixels) thì bạn dùng thuộc tính text-indent. Thuộc tính này thường dùng để gắn trong nội dung thẻ a của logo và sau đó dùng nó để ẩn text đi.

Ví dụ: Cho nội dung bên trong thẻ div biến khỏi màn hình5
Ta sử dụng text-indent và giá trị của nó là số pixel lớn hơn kích thước màn hình (tính theo số âm).

.hide-text{
text-indent: -9999px
}
6. Lời kết

Bài này ta tìm hiểu được 6 thuộc tính định dạng cho text, những thuộc tính này khá căn bản nhưng hay dùng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều thuộc tính nhưng ta ít khi dùng tới và mình cũng không thể nào biết và liệt kê hết ra được.

Theo freetuts.net