Sơ lược về CSS

Sơ lược về CSS

Có một ví dụ trực quan để diễn tả nhiệm vụ của CSS như sau, giả sử bạn xây nhà và bạn sẽ sử dụng gạch để xây dựng ngôi nhà. Nhưng để trang trí cho ngôi nhà thì bạn sẽ sử dụng một số đồ nội thất khác như sơn màu, … thì lúc này sơn màu sẽ tác động làm thay đổi color mặc định của gạch.

Sơ lược về CSS

Sơ lược về CSS

1. CSS là gì?

CSS là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Cascading Style Sheet”, dịch ra tiếng Việt thì thực sự mình cũng không thể dịch cho chuẩn được blush, nhưng về ý nghĩa thì CSS dùng để trình bày bổ cục của một Website dựa vào các thẻ HTML. Nói nôm na thì CSS sẽ tác động thay đổi cách hiển thị mặc định của các thẻ HTML nhằm thân thiện với người dùng hơn hay nhằm một mục đích cụ thể nào đó.

Có một ví dụ trực quan để diễn tả nhiệm vụ của CSS như sau, giả sử bạn xây nhà và bạn sẽ sử dụng gạch để xây dựng ngôi nhà. Nhưng để trang trí cho ngôi nhà thì bạn sẽ sử dụng một số đồ nội thất khác như sơn màu, … thì lúc này sơn màu sẽ tác động làm thay đổi color mặc định của gạch. Nói ví von thi màu sơn chính là CSS và gạch chính là HTML.

CSS đóng một vai trò rất quan trọng khi bạn xây dựng giao diện Website. Thông thường bạn sẽ sử dụng một chương trình thiết kế như Photoshop để tạo giao diện, sau đó các Frontend Developer sẽ dựa vào file đó kết hợp với HTML & CSS để convert thanh một file có đuôi mở rộng là .html, file File này sẽ chứa code HTML và CSS.

2. Gom nhóm các thể loại của CSS

CSS có nhiều kiểu nhưng gom lại thì chúng ta sẽ có các thể loại CSS thông dụng như sau:

Background: CSS tùy chỉnh hình nền
Text: CSS tùy chỉnh cách hiển thị đoạn text
Font: CSS tùy chỉnh kích thước, kiểu chữ
Link: CSS tùy chỉnh link
List: CSS tùy chỉnh danh sách
Table: CSS tùy chỉnh bảng
Box model: Mô hình box model kết hợp padding, margin, border.

Mình chỉ giới thiệu đơn giản thôi, các bài sau chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn.

3. Học CSS như thế nào cho hiệu quả?

Vấn đề học CSS như thế nào cho hiệu quả thì tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người nên nó không có một quy tắc chung, và mình cũng xin đưa ra một cách học để các bạn tham khảo như sau:

Hãy đọc lý thuyết và thực hành thông qua các ví dụ cụ thể, sau khi xong thì hãy thực hành các bước tiếp theo
Tìm hiểu Box Model, hiểu nó thật vững (margin, padding, …)
Tìm hiểu hai thuộc tính float, clear của CSS và kết hợp với các thẻ DIV để tạo layout đơn giản (header, sidebar left, sidebar right, footer, main content)
Tìm hiểu các xây dựng một menu đa cấp ngang và dọc (có thể search google)
Tìm hiểu thuộc tính POSITION trong CSS
Gom hết kiến thức và tạo một layout hoàn chỉnh
Nguồn học CSS ở đâu? Hiện nay trên mạng có rất nhiều Website học CSS online miễn phí như W3C, lên trang Youtube để kiếm một số video miễn phí. Đặc biệt bạn nên lên các forum, diễn đàn lập trình như Facebook để trao đổi kiến thức.

# Lời kết

Trên là kiến thức mang tính cá nhân nên có thể nó sẽ khác sơ với những bạn khác, bạn có quyền tham khảo và làm theo hoặc không nên nếu mình nói sai thì có thể góp ý tích cực để chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Hy vọng trong Serie này sẽ giúp bạn rõ được khái niệm CSS là gì và cách học CSS thế nào cho hiệu quả thông qua các bài xếp thứ tự rất trực quan.

Theo freetuts.net