Tag: bán hàng trực tuyến

Yếu tố nào quyết định hiệu quả của website bán hàng?

Yếu tố nào quyết định hiệu quả của website bán hàng?

Khi khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp, hãy khuến khích họ chia sẻ những cảm nhận về sản phẩm.Đây là những nội dung không mất phí nhưng lại có rất nhiều lợi ích. Khi

Mỗi doanh nghiệp nên có một trang web

Mỗi doanh nghiệp nên có một trang web

Các hãng nghiên cứu marketing qua mạng dự đoán rằng doanh thu trực tuyến sẽ nằm trong khoảng $180 tỉ đến $200 tỉ trong năm 2003. Tại sao công ty bạn cần một trang Web cho riêng mình? Có rất