Tag: chuyên thiết kế web

Những điều cần biết để thiết kế website thành công

Những điều cần biết để thiết kế website thành công

Nếu tất cả chúng ta đều tuân theo quy luật như 1+1 = 2 thì tốt, nhưng bạn cũng nên biết rằng chẳng có cái gì là tuyệt đối. Tuy nhiên một trang web load dưới 5 giây sẽ để