Tag: ClearFix

Tìm hiểu kỹ thuật ClearFix trong CSS

Tìm hiểu kỹ thuật ClearFix trong CSS

Như trong hình bạn thấy nếu ta thêm nội dung vào bên dưới thẻ cha thì lúc này đương giao tiếp sẽ nằm ẩn phía dưới hai ô trái phải nên dẫn đến tình trạng nội dung thêm vào bị