Tag: công cụ đánh giá website

Những công cụ hữu hiệu giúp đánh giá website

Những công cụ hữu hiệu giúp đánh giá website

Là công cụ mã nguồn mở thể hiện trực quan những vùng trên trang web mà người dùng click vào nhiều nhất hoặc ít nhất. Những vùng nào được click nhiều thì càng “nóng” và được phân biệt với những