Tag: Dịch vụ lưu trữ

Kiến thức cần biết khi thiết kế website

Kiến thức cần biết khi thiết kế website

Nhiều doanh nghiệp có website than phiền rằng website của họ không mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh. Đây là một thực trạng chung cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tên miền (domain): tên miền chính là địa