Tag: đoạn mã CSS

Tìm hiểu cú pháp của CSS

Tìm hiểu cú pháp của CSS

Có lẽ về selector thì mình sẽ trình bày ở bài tiếp theo nên mình không nói nhiều ở bài này nhé. Riêng đối với declaration thì các bạn để ý bên trong nó là danh sách các thuộc tính