Tag: dùng thẻ ALT trong thiết kế web

Kinh nghiệm dùng thẻ ALT trong thiết kế web

Kinh nghiệm dùng thẻ ALT trong thiết kế web

Rất nhiều Webmaster không nhận thấy sự khác nhau giữa thẻ alt và tiêu đề title. Trong bài viết này sẽ cùng các bạn tìm hiểu sự khác nhau cơ bản giữa thẻ alt image và title image và cách