Tag: font chữ

Những quy tắc khi sử dụng font chữ trong thiết kế website

Những quy tắc khi sử dụng font chữ trong thiết kế website

Hãy nhớ rằng font chữ cúng như những thành phần khác có thể tạo nên sự thành công của trang web cũng như mang đến thất bại. Và bây giờ bạn muốn thử chọn font đúng cách hay muốn thử