Tag: học css cơ bản

Tìm hiểu kỹ thuật ClearFix trong CSS

Tìm hiểu kỹ thuật ClearFix trong CSS

Như trong hình bạn thấy nếu ta thêm nội dung vào bên dưới thẻ cha thì lúc này đương giao tiếp sẽ nằm ẩn phía dưới hai ô trái phải nên dẫn đến tình trạng nội dung thêm vào bị

Tìm hiểu 2 thuộc tính After và Before trong CSS

Tìm hiểu 2 thuộc tính After và Before trong CSS

Rõ ràng trong HTML mình chỉ có dòng “Chào mừng bạn đến với” vậy mà khi chạy lên lại xuất hiện dòng “Chào mừng bạn đến với freetuts.net”. Trong CSS có hai thuộc tính dùng để bổ sung thành phần

Tìm hiểu thuộc tính z-index trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính z-index trong CSS

Thuộc tính z-index được sinh ra nhằm giải quyết cấp độ hiển thị của các thẻ HTML lên trình duyệt Browser, hay nói cách khác z-index giống như đánh số thứ tự hiển thị, thẻ nào có z-index cao thì

Tìm hiểu thuộc tính position fixed trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính position fixed trong CSS

Theo mặc định thì Fixed sẽ lấy luôn cửa sổ trình duyệt làm nơi để làm chuẩn. Nhưng nếu các thẻ cha của nó có khai báo position: relative thì nó sẽ lấy thẻ cha đó chứ không lấy của

CSS xây dựng menu dọc hai cấp

CSS xây dựng menu dọc hai cấp

Vấn đề của chúng ta là sử dụng thêm CSS để tô màu cho chúng và ẩn luôn menu con, chỉ khi nào hover chuột vào menu cha nào thì menu con đó mới hiển thị. Vậy là chúng ta

Tìm hiểu thuộc tính position trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính position trong CSS

Ta có thể ví relative như một cái khung và absolute là một hòn bi di chuyển bên trong cái khung nên nó có thể lăn tới bất kì vị trí nào, thậm chí nó có thể lăn ra bên

Tìm hiểu thuộc tính margin – padding trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính margin - padding trong CSS

Khi sử dụng thuộc tính margin thì sẽ không ảnh hưởng tới chiều rộng của đối tượng HTML, nghĩa là nếu bạn thiết lập chiều rộng width:100px và margin:20px thì lúc chiều rộng của đói tượng so với lề là

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Tìm hiểu thuộc tính float trong CSS

Sử dụng thẻ div (hoặc các thẻ header, footer trong HTML5) kết hợp với float:left – float:right để chia thành các vị trí như trong giao diện. Thuộc tính Float trong CSS đóng vai trò rất quan trọng trong việc

Tìm hiểu các thuốc tính của display trong CSS

Tìm hiểu các thuốc tính của display trong CSS

Inline Là cách hiển thị trên một hàng và chiều rộng của thẻ đó sẽ phụ thuộc vào nội dung bên trong của thẻ. Vì vậy nhiều thẻ có thể nằm trên cùng một hàng và một số thuộc tính

Cách định dạng thẻ a (links)

Cách định dạng thẻ a (links)

Mặc định thẻ a nó có màu tím tím nên để chọn màu sắc thì bạn sẽ nhớ đến thuộc tính color và selector của thẻ a thì chính là tên của nó luôn a. Thẻ a đóng vai trò