Tag: học css cơ bản

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Một số thuộc tính định dạng cho Text

Nếu bạn muốn một thẻ nào đó luôn luôn hiển thị in hoa hoặc luôn luôn hiển thị in thường mặc dù ta nhập vào là hoa hay thường thì sử dụng thuộc tính text-transform. CSS cung cấp cho chúng

Tìm hiểu thuộc tính Background

Tìm hiểu thuộc tính Background

Để thiết lập màu nền cho background thì ta sử dụng thuộc tính CSS backgroud-color hoặc background với giá trị của nó là màu sắc của background. Bạn có thể sử dụng mã màu hoặc tên màu bằng tiếng anh

Tìm hiểu CSS Selector cơ bản

Tìm hiểu CSS Selector cơ bản

Với ID thì trong mỗi trang web nó là duy nhất nên thông thường chúng ta hay dùng nó ở những vị trí không có tính chất lặp đi lặp lại nhiều lần CSS Selector đóng vai trò rất quan

Tìm hiểu cú pháp của CSS

Tìm hiểu cú pháp của CSS

Có lẽ về selector thì mình sẽ trình bày ở bài tiếp theo nên mình không nói nhiều ở bài này nhé. Riêng đối với declaration thì các bạn để ý bên trong nó là danh sách các thuộc tính

Sơ lược về CSS

Sơ lược về CSS

Có một ví dụ trực quan để diễn tả nhiệm vụ của CSS như sau, giả sử bạn xây nhà và bạn sẽ sử dụng gạch để xây dựng ngôi nhà. Nhưng để trang trí cho ngôi nhà thì bạn