Tag: Internet

Đánh giá chất lượng hoạt động của website

Đánh giá chất lượng hoạt động của website

Những trang mà qua đó người đọc truy cập và thoát ra khỏi website mà không tiếp tục xem các trang khác. Đây còn gọi là tỷ lệ Bounce Rate, tỷ lệ này càng cao chứng tỏ website của bạn