Tag: tăng tốc cho website

Chia sẻ 9 phương pháp nhằm tăng tốc cho website

Chia sẻ 9 phương pháp nhằm tăng tốc cho website

Một cách để giảm số lượng các thành phần trong một trang web là cố gắng làm đơn giản thiết kế của chính trang web đó. Tuy nhiên, câu hỏi mà nhiều nhà thiết kế web thường đặt ra ở