Tag: tên miền

Ảnh hưởng của tên miền trong quảng bá website

Ảnh hưởng của tên miền trong quảng bá website

Tổ chức Quản lý tên miền Quốc tế (ICANN) đã bỏ phiếu tán đồng mạnh mẽ đề nghị này dù có người cho rằng sự thay đổi sẽ gây ra nhầm lẫn và có lợi cho các công ty lớn

Kiến thức cần biết khi thiết kế website

Kiến thức cần biết khi thiết kế website

Nhiều doanh nghiệp có website than phiền rằng website của họ không mang lại hiệu quả cho việc kinh doanh. Đây là một thực trạng chung cho các doanh nghiệp Việt Nam. Tên miền (domain): tên miền chính là địa