Tag: thẻ a

Cách định dạng thẻ a (links)

Cách định dạng thẻ a (links)

Mặc định thẻ a nó có màu tím tím nên để chọn màu sắc thì bạn sẽ nhớ đến thuộc tính color và selector của thẻ a thì chính là tên của nó luôn a. Thẻ a đóng vai trò