Tag: thuê thiết kế website

Nên chọn mẫu web có sẵn hay thuê thiết kế website

Nên chọn mẫu web có sẵn hay thuê thiết kế website

Trong một chương trình thuê bao dựa trên mẫu website, người sử dụng có thể tùy ý chọn lựa một số thiết kế trang web và sử dụng chúng cho thương mại điện tử (hoạt động kinh doanh trên web),