Tag: ưu điểm khi dùng Email theo tên miền riêng

Những ưu điểm khi dùng Email theo tên miền riêng

Những ưu điểm khi dùng Email theo tên miền riêng

Xây dựng email với tên miền riêng (như sales@cong-ty.com ), quản lý tập trung, quảng bá thương hiệu, tạo tin cậy cho đối tác hơn khi dùng các địa chỉ email miễn phí như Gmail, Yahoo, VNN. Email doanh nghiệp