Tag: Văn hóa

Văn hóa ảnh hưởng đến thiết kế website

Văn hóa ảnh hưởng đến thiết kế website

Những đất nước có PD cao hướng tới chính trị tập trung và có sự phâncấp cao trong tổ chức với sự khác biệt lớn trong lương và vị trí của con người. Hầu như khách hàng nào cũng chỉ