Tag: website bán hàng trực tuyến

Yếu tố nào quyết định hiệu quả của website bán hàng?

Yếu tố nào quyết định hiệu quả của website bán hàng?

Khi khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp, hãy khuến khích họ chia sẻ những cảm nhận về sản phẩm.Đây là những nội dung không mất phí nhưng lại có rất nhiều lợi ích. Khi