Tag: Website cung cấp thông tin

2 loại website cơ bản

2 loại website cơ bản

Thông thường các website cung cấp thông tin miễn phí và nguồn thu đến từ phí quảng cáo trên website khi có lượng người xem thường xuyên đông. Có rất nhiều loại website nhưng có thể phân thành 2 loại